Zespół Szkół Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
 
 
 
Witamy w szkole.
 
Aktualności:

 Konferencja Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 
    w Konstantynowie Łódzkim i Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej

Niepełnosprawni w Polsce
Dziś i jutro

„One (osoby upośledzone) również w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń    i cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka. Osoba przeto w jakiś sposób „upośledzona”, będąc podmiotem ze wszystkimi jego prawami, winna mieć ułatwiony dostęp do uczestnictwa w życiu społeczeństwa we wszystkich wymiarach i na wszystkich poziomach, odpowiednio do swych możliwości.”
Jan Paweł II, ENCYKLIKA LABOREM EXERCENS					
28 listopad 2015 r. (sobota)
9.30 – 14.00
Kuria Metropolitalna Łódzka, ul. ks. I. Skorupki 3


Organizatorzy:
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
Wydział Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej

Plan spotkania:
						
09.30		ks. bp Marek Marczak – biskup pomocniczy, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego i Katechetycznego Kurii Łódzkiej:       Słowo wstępne i modlitwa rozpoczynająca spotkanie. 
10.00		Jan Bujnowicz – dyr. Domu Pomocy Społecznej Fundacji Brata Alberta w Łodzi: 
	Aktywność ruchowa i społeczna źródłem radości z życia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Fundacji Brata Alberta.
10.30		 Beata Kaczmarek-Malec - Ośrodek Aktywizacji Zawodowej  i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Łódzkiej:
         Aktywizacja osób niepełnosprawnych i perspektywa zawodowa.
11.00	dr Paweł Chmura – rodzic dziecka niepełnosprawnego, katecheta:                             Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.
11.30		Marzena Kobojek – dyr. Zespołu Szkół Specjalnych nr 4    w Konstantynowie Łódzkim:                                     Szkoła - Rozwój psychofizyczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego konsekwencje dla dalszego życia. Pedagogizacja rodziców.
12.00		Wiesław Raczyński –oligofrenopedagog, katecheta: Miejsce niepełnosprawnego w Kościele.                            Przygotowanie do sakramentów jako ważny element rozwoju osób niepełnosprawnych.
12.30		Halina Kubiak – oligofrenopedagog-katecheta, specj. od pedagogiki wczesnoszkolnej:
Praca z dzieckiem autystycznym-prezentacja. 
13.00	Waldemar Lipiecki – dyr. handlowy firmy Synapia –Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym- prezentacja z tablicą multimedialną.	
13.30		Modlitwa za dzieci niepełnosprawne, ich rodziców i pedagogów.

Poczęstunek

Patronat honorowy nad konferencją...
1.Ks Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki
2.Jalanta Chełmińska-Wojewoda Łódzki
3.TVP Łódż
4.Radio Plus
5.Firma "Synapia"